3 stk

Feiere

20+

Års erfaring

4 stk i

Familiebedriften

1500+

Monteringer

750+

Stålpiper

Del siden:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Generelt

Saxvik Peis og Pipe ble startet i 1997 av Heidi og Jan Tore Lorentzen som ett ekstra middel ved siden av Jan Tores jobb som brannmann og feier. Jan Tore jobbet som feier i Ski kommune og sluttet da det viste seg å være nok å gjøre. I starten gikk det kun i montering av peiser, utbytting av eldre vedovner og kontroll og utbytting av oljefyrer.

Heidi har stått ansvarlig for mye av den administrative biten mens Jan Tore har tatt det praktiske. Heidi har jobbet som HMS/KS ansvarlig i Holte avd. Tønsberg og tok med seg erfaringen til denne bedriften slik at vi har fullt oppdaterte systemer og faglige rutiner. Ett par år senere kom 2 til inn i bildet, Jahn Markus og Jonathan Saxvik Lorentzen. 

Med god faglig kompetanse er Markus utdannet feiermester og Jonathan feiersvenn. Begge har fullført utdannelsen i Fredrikstad Kommune. Markus jobber fortsatt som feier i Fredrikstad og litt i butikken på lørdager. Jonathan jobber som montør og er hovedsaklig ute hos kunder.

Hva vi tilbyr:

Hvem tjenester?

Vi utfører alt innen varmebransjen. Rehabilitering av gamle skorsteiner og veiledning til utbedring av avvik ift. tilsyn av feiervesenet. Vi monterer nesten alle type ildsteder og stålpiper, med erfaring fra 90% av det som er å tilby. Bygging av element peiser, og innsatspeiser fra bunn av eller med ferdig elementer fra f.eks Nordpeis

Vi bistår også med søknad, ferdigattest og utførelse ift. rehabilitering av tegl piper og ny montering av stålpiper.  

tidligere oppdrag

La oss bistå med montering

Om oss 1

Jan Tore Lorentzen

Veileder & montør
Utdannet brannmester, feiersvenn. 23 års erfaring
Om oss 1

Heidi Saxvik Lorentzen

Daglig leder
Utdannet innen HMS/KS
23 års erfaring
Om oss 1

Sondre
Lindalen

Montør
Utdannet tømrer
Erfaring fra Betongbygg
Om oss 1

Jonathan Saxvik Lorentzen

Montør
Utdannet feiersvenn
i Fredrikstad Kommune

Send forespørsel

Vi tar kontakt ved første anledning.